Glasovanje za najbolji film Knjižničarskog filmskog festivala

Glasuj

 

Evaluacijski upitnik – namijenjen poboljšanju sadržaja, organizacije i budućih aktivnosti na skupu


O savjetovanju

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu glavni je organizator 14. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem (Dubrovnik, Studentski dom Sveučilišta u Dubrovniku, 11. – 14. listopada 2023.). Suorganizatori ovogodišnjeg savjetovanja su Hrvatsko knjižničarsko društvo (Sekcija za narodne knjižnice), Dubrovačke knjižnice – Narodna knjižnica Grad i Knjižničarsko društvo Dubrovnik. Partneri Savjetovanja su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Ljubljani, Savez knjižničarskih društava Slovenije i slovenska Udruga narodnih knjižnica.

Tema ovogodišnjeg savjetovanja je: Narodne knjižnice – stabilnost i održivi razvoj.

Cilj 14. savjetovanja je obuhvatiti alternativne izvore financiranja, uključujući fondove Europske unije, koji ispunjavaju ciljeve održivog razvoja te usmjeravaju razvoj knjižnica prema društveno uključivoj i digitalnoj knjižnici (ESIF 2021. – 2027.) te cjeloživotnom obrazovanju (program Erasmus+). Uz primjenu alternativnih modela financiranja knjižnica te zelenu i digitalnu tranziciju, pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša te energetsku učinkovitost s ciljem implementiranja održivog razvoja u akcijske i strateške dokumente knjižnica.

Organizator

Suorganizatori

Partneri

Pokrovitelji