E-zbornik: novi rok

Zbog većeg broja upita vezanih uz produženje roka izlagačima za dostavljanje radova za e-Zbornik s 14. savjetovanja za narodne knjižnice u RH – s međunarodnih sudjelovanjem, obavještavamo vas da je rok za prikupljanje radova za Zbornik iz Dubrovnika produžen do petka 15. ožujka 2024. (umjesto 8. ožujka 2024.).

Radovi se šalju e-poštom na adresu: savjetovanje.programskiodbor@nsk.hr.
Nakon produženog roka pristigli radovi neće se uzimati u obzir.

Radove treba prirediti u skladu sa Smjernicama za autore časopisa “Vjesnik bibliotekara Hrvatske”.

Napomena: Prilikom predaje radova autori su dužni ispuniti Izjavu o autorstvu i autorskim pravima za objavu u Zborniku radova sa Savjetovanja koja je dostupna na Portalu Savjetovanja na poveznici https://sznk.nsk.hr/obavijesti/radovi-za-e-zbornik/.

Organizator

Suorganizatori

Partneri

Pokrovitelji