Radovi za e-zbornik

Pozivamo izlagače na dostavljanje radova za e-zbornik s 14. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnih sudjelovanjem, koje je održano u Dubrovniku (11. – 14. listopada 2023.).

Obavještavamo vas da je rok za prikupljanje radova za Zbornik iz Dubrovnika do petka 8. ožujka 2024.

Radovi se šalju e-poštom na adresu: savjetovanje.programskiodbor@nsk.hr
Nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir pristigli radovi.

Radove treba prirediti u skladu sa Smjernicama za autore časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske.

Napomena: Prilikom predaje radova autori su dužni ispuniti Izjavu o autorstvu i autorskim pravima za objavu u Zborniku radova sa Savjetovanja.

Organizator

Suorganizatori

Partneri

Pokrovitelji