Kontakt

Kontakt

savjetovanje@nsk.hr

Programski odbor

Lucija Bjelokosić
Milena Bon
Dunja Marija Gabriel (predsjednica)
Iva Grković
Blaženka Klemar Bubić
Aleš Klemen
Dragana Koljenik
Marina Krpan Smiljanec
Urška Lobnikar Paunović
Janja Maras
Jasenka Pleško
Kristina Romić
Marica Šapro-Ficović

Organizacijski odbor

Iva Adžaga Ašperger
Lucija Bjelokosić
Dunja Marija Gabriel
Dragana Koljenik
Amelia Kovačević
Sanja Lapiš
Maja Priselac
Kristina Romić (predsjednica)
Marica Šapro-Ficović
Dobrila Zvonarek

Organizator

Suorganizatori

Partneri

Pokrovitelji