Kontakt

savjetovanje@nsk.hr

Programski odbor:

Ana Barbarić
Ivančica Đukec-Kero
Dubravka Đurić-Nemec
Dunja Marija Gabriel
Jelica Leščić
Ivan Pehar
Dunja Seiter-Šverko
Ivanka Stričević
Zoran Velagić

Organizacijski odbor:

Sandi Antonac – santonac@nsk.hr
Dunja Marija Gabriel – dgabriel@nsk.hr
Ante Livajić – alivajic@nsk.hr
Nela Marasović – nmarasovic@nsk.hr
Ivan Pehar – ivan.pehar@kgzd.hr
Nada Radman – nada.radman@gkzd.hr
Dobrila Zvonarek – dzvonarek@nsk.hr

Volonteri:

Studentice Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
Martina Bacelj
Zrinka Džoić
Matea Jermen
Katarina Mandić
Marija Musulin
Marinela Radoja
Matija Sovulj

Organizatori