Program

 

PROGRAM

Srijeda, 11. listopada 2017.

15.30 – 17.30 PRIJAVA SUDIONIKA

16.30 – 17.00 SVEČANO OTVARANJE SAVJETOVANJA (Irena Krmpotić)

 

I. MREŽA NARODNIH KNJIŽNICA

17.00 – 19.00 PLENARNA IZLAGANJA

                       Moderator: Frida Bišćan

Jeroen de Boer, Library Service Friesland (BSF), Leeuwarden: Public libraries in The Netherlands

Milena Bon, Eva Kodrič-Dačić i Gorazd Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: Organizacija narodnih knjižnica u Sloveniji i trenutne promjene

Dunja Marija Gabriel i Aleksandra Pikić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Sustav narodnih knjižnica u Hrvatskoj

 

20.00 PIĆE DOBRODOŠLICE

 

Četvrtak, 12. listopada, 2017. 

8.00 – 9.00 PRIJAVA SUDIONIKA

II. E-KNJIŽNIČARSTVO (E-PUBLIKACIJE, E-KNJIGE, KULTURA E-ČITANJA)

9.00 – 10.15 POZVANA IZLAGANJA

                     Moderator: Boris Badurina

Zoran Velagić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti: E-kultura i čitanje

Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana: Izazovi i mogućnosti e-posuđivanja

10.15 – 10.30 STANKA ZA KAVU

10.00 – 16.00 RAZGLEDAVANJE RIJEČKOG BIBLIOBUSA

III. MODELI POVEZIVANJA KNJIŽNICA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

 

10.30 – 12.00 PRIJAVLJENA IZLAGANJA

                        Moderator: Urška Lobnikar Paunović

Kristijan Crnković, ArhivPRO d.o.o., Koprivnica: Model za izgradnju mreže repozitorija narodnih knjižnica

Alemka Belan-Simić, Knjižnice grada Zagreba, Vedrana Juričić, Knjižnica HAZU, Zagreb, Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Tematski portal „Znameniti i zaslužni Hrvati“ : pilot-projekt izgradnje suradničkog sustava digitalne knjižnice

Andreja Silić Švonja, Gradska knjižnica Rijeka, Irena Krmpotić, Gradska knjižnica Crikvenica, Sanja Žalac Čičak i Iva Mihovilić, Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” Opatija: Suradnja u izgradnji digitalnih knjižnica na LoCloud platformi

Leonardo Jelenković i Željko Rajter, UNIBIS d.o.o., Zagreb: Modeli softverske arhitekture umrežavanja knjižnica

Ljiljana Črnjar i Milka Šupraha Perišić, Gradska knjižnica Rijeka: Mogući pravac izgradnje modela digitalne knjižnice zavičajne baštine Primorsko-goranske županije                

 

IV. ULOGA MREŽNIH STRANICA U DOSTUPNOSTI I PROMOCIJI NARODNIH KNJIŽNICA U JAVNOSTI

 

12.00 – 13.30 PRIJAVLJENA IZLAGANJA

                        Moderator: Sofija Klarin

Dunja Holcer, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, Sisak: Prisutnost hrvatskih narodnih knjižnica u mrežnom okruženju – istraživanje

Radovan Vrana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti: Digitalni marketing i knjižnice

Vesna Trobec i Irena Bezlaj, Mestna knjižnica Ljubljana:  Inovativne digitalne usluge za korisnike mrežne stranice Gradske knjižnice Ljubljana

Vesna Crnogorac, Sveučilište u Nišu, Fakultet umjetnosti – Knjižnica: Promidžba narodnih knjižnica u javnosti na primjeru prava građana na pristup informacijama

Rajka Gjurković Govorčin, Knjižnice grada Zagreba: Knjižnični katalog: suradnja i razvoj mrežnih usluga

Adela Ćurlić, Tea Grašić-Kvesić i Tihana Rašeta, Knjižnice grada Zagreba: Mreža knjižnica Trešnjevke i Novog Zagreba u mreži Knjižnica grada Zagreba

13.00 – 15.30 STANKA ZA RUČAK

 

V. MREŽA NARODNIH KNJIŽNICA – SURADNJA U RAZVOJU DIGITALNIH USLUGA I PREDSTAVLJANJU JAVNOSTI

15.30 – 16.30 PLENARNA IZLAGANJA

                       Moderator: Boris Badurina  

Jeroen de Boer, Library Service Friesland (BSF), Leeuwarden: Project FryskLab

Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: Usluge digitalne knjižnice: jučer, danas, sutra

 

VI. SURADNJA, KOMUNIKACIJA, DIGITALIZACIJA

16.30 – 17.30 PECHA KUCHA IZLAGANJA

                       Moderator: Ivančica Đukec Kero

PECHA KUCHA IZLAGANJA

Marina Krpan Smiljanec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Komunikacija lokalne povijesti kroz digitalnu zavičajnu građu

Marija Bartolić, Knjižnice grada Zagreba: Digitalna zbirka Zaprešića

Iva Pezer, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Frida Bišćan, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Mreža i usluge pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Jelena Lešaja, Hrvatska knjižnica za slijepe: Hrvatska knjižnica za slijepe u gostima

Josipa Strmečki, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Koprivnica: Iskustva Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica u digitalizaciji građe i upravljanju digitalnim preslikama

Ismena Meić, Sanja Repanić Blažičko i Andrea Sinkovski Jandrić, Knjižnice grada Zagreba: Interakcija i komunikacija u knjižnici i izvan nje

Maja Bodiš, Tea Grašić Kvesić i Ivan Jelić, Knjižnice grada Zagreba: Usluga rezervacije i provjere statusa građe u mrežnom katalogu Knjižnica grada Zagreba

17.30 – 17.45 STANKA ZA KAVU

17.45 – 18.45 PECHA KUCHA IZLAGANJA

                       Moderator: Ljiljana Črnjar 

Svjetlana Ciglar i Martina Domaćinović, Knjižnice grada Zagreba: Promocija knjižničnih događanja i usluga je komunikacija s ciljem

Draženka Robotić i Maja Klisurić, Gradska knjižnica Samobor: Uloga knjižničara u izradi web stranica knjižnice

Slaven Pejić, Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Bjelovar: Istraživanje opće informiranosti te educiranje korisnika o online uslugama Narode knjižnice „Petar Preradović“ u Bjelovaru

Katarina Todorcev Hlača, Knjižnice grada Zagreba: Središnja manjinska knjižnica u digitalnom prostoru

Jasmina Milovčić i Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Irena Muc, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Koncept multikulturalnosti kao smjer razvoja narodnih knjižnica

Ivan Babić, Iva Klak Mršić i Keti Krpan, Knjižnice grada Zagreba: Knjižnica Sesvete kroz suradničke projekte

Kristina Čunović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac, Danijela Petrić, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Koprivnica: Nacionalna kampanja “Čitaj mi!” – rezultati i utjecaj na zajednicu

18.45 – 19.00  ZBORNIK S 10. SAVJETOVANJA ZA NARODNE KNJIŽNICE (Ljiljana Sabljak)

19.00 – 19.30 NAJAVA NOVE SESIJE – PROMOTIVNI FILMOVI O KNJIŽNICAMA (Ljiljana Črnjar)

19.00 – 19.30 SASTANAK SEKCIJE ZA NARODNE KNJIŽNICE

20.00 SVEČANA VEČERA

 

Petak, 13. listopada, 2017. 

VII. SURADNIČKI PROJEKTI, SUSTAV I PORTALI

8.30 – 9.45 PRIJAVLJENA IZLAGANJA

                    Moderator: Urška Lobnikar Paunović

Srečko Maček, Robert Ožura i Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje: Kamra – digitalizirana kulturna baština slovenskih regija (2006. – 2016.) – pregled

Dunja Seiter Šverko, Knjižnice grada Zagreba, Boris Badurina, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti: Portal narodnih knjižnica: od informacije do okupljališta

Dunja Marija Gabriel, Dragana Koljenik i Filip Lončar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Središnji sustav za narodne knjižnice: upravljanje i distribucija mrežnih sadržaja

Višnja Cej, Aleksandra Cvitković i Tomislav Silić, Knjižnice grada Zagreba: Razvoj suvremenog knjižničnog sustava: praktična iskustva Knjižnice Augusta Cesarca

Jagoda Ille i Ivana Faletar Horvatić, Knjižnice grada Zagreba, Boris Badurina, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti: Pitajte korisnike – evaluacija online referentne usluge hrvatskih narodnih knjižnica

  

VIII. MANIFESTACIJE I KAMPANJE  

9.45 – 10.45 PRIJAVLJENA IZLAGANJA

                      Moderator: Milena Bon

Željka Miščin, Maja Popović i Maela Rakočević Uvodić, Knjižnice grada Zagreba: Umrežavanje sudionika Kampanje „I ja želim čitati!“ na nacionalnoj razini korštenjem društvene mreže Facebook

Dijana Sabolović-Krajina, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica: Lokalno umrežavanje u Kampanji „I ja želim čitati“: model Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Ljiljana Vugrinec, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica: “U novoj zgradi gradske knjižnice želim … “ – uloga društvenih mreža u zagovaranju knjižnice

Ivančica Đukec Kero, Kristina Krpan i Ismena Meić, Knjižnice grada Zagreba, Aleksandra Pikić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Nova Gradska knjižnica u Zagrebu – očekivanja

 

10.45 – 11.45 PANEL RASPRAVA

 

PANEL RASPRAVA: Javno zagovaranje narodnih knjižnica kao ključnih partnera u postizanju ciljeva UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj (HKD-ova Komisija za javno zagovaranje – Edita Bačić, Alemka Belan-Simić, Ivančica Đukec Kero, Ivana Faletar Horvatić, Davorka Pšenica; HKD-ova Komisija za narodne knjižnice: Gorana Tuškan)

 

Komisija za javno zagovaranje Hrvatskoga knjižničarskog društva predstavit će IFLA-in Međunarodni program javnog zagovaranja (IFLA International Advocacy Programme – IAP) osmišljen kao potpora javnim zagovaračima u promicanju uloge knjižnica u planiranju i provedbi UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj te iskustva sudjelovanja na regionalnoj radionici organiziranoj u Haagu za predstavnike europskih zemalja, kao i prijevod IFLA-inog dokumenta Pristup i mogućnost za sve: kako knjižnice mogu doprinijeti ostvarivanju UN-ove Agende 2030., koji donosi teorijski osvrt na svaki od 17 strateških ciljeva održivog razvoja, podržan primjerima najbolje prakse iz knjižnica diljem svijeta. Ukazat će se na važnost strateškog promišljanja javnog zagovaranja i zajedničkog utjecaja na donositelje odluka. Cilj je panel rasprave da se knjižničari povežu i ojačaju suradnju na prepoznatim kvalitetnim programima, te time doprinesu prepoznavanju narodnih knjižnica kao ključnih partnera u postizanju ciljeva održivog razvoja.

 

11.45 – 12.00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

13.00 – 15.00 OTVORENJE MJESECA HRVATSKE KNJIGE (CENTAR CRIKVENICE / GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICA)

15.00 – 16.00 POSJETA MUZEJU GRADA CRIKVENICE (prijava kod registracije sudionika)

  

Organizatori

Pokrovitelj

Partneri