Kontakt

savjetovanje@nsk.hr

 

Programski odbor:

Ana Barbarić

Martina Dragija-Ivanović

Dubravka Đurić-Nemec

Dunja Marija Gabriel

Jelica Leščić

Kornelija Petr-Balog

Ljiljana Sabljak

Dunja Seiter-Šverko

Zdravko Štefanić

 

Organizacijski odbor:

Sandi Antonac

Dunja Marija Gabriel

Vesna Jelić

Ante Livajić

Nela Marasović

Zdravko Štefanić

Dobrila Zvonarek

Organizatori

Pokrovitelj

Sponzor